Garanție

Condițiile de garanție ale «GAME ZONE» S.R.L. se aplică exclusiv produselor vândute în magazinul cu amănuntul sau în magazinul online.WWW.GEEK.MD.
Cumpărătorul are dreptul de a obține repararea produsului în perioada de garanție specificată de producător, în cazul în care acesta a funcționat defectuos din cauza unui defect de fabricație.
Cumpărătorul are dreptul de a obține repararea produsului în garanție, cu condiția ca următoarele documente și componente să fie disponibile:

  • Set complet de bunuri (mărfuri, ambalaje, inserții, instrucțiuni etc.)
  • Documentul de plată care confirmă achiziționarea produsului;

Perioada de garanție începe în momentul în care produsul este predat consumatorului.


Reparații în garanție

Reparația în garanție este un set de operațiuni gratuite pentru a restabili performanța produsului achiziționat de cumpărător în perioada de garanție, în cazul în care acesta funcționează defectuos din cauza unui defect de fabricație. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel în acorduri scrise suplimentare, livrarea echipamentului la centrul de service în garanție este efectuată de către client însuși și pe cheltuiala sa.

Cumpărătorul pierde dreptul la repararea în garanție dacă:

  • Nerespectarea reglementărilor și a condițiilor de funcționare aplicabile tipului de echipament constatat în timpul reparației.
  • Deteriorarea etichetelor de control și a sigiliilor (dacă este cazul)
  • Cardul de garanție nu conține informațiile necesare sau conține greșeli de ortografie sau mențiuni ilizibile.
  • Lipsa etichetei producătorului pe produs sau date ilizibile, modificate pe etichetă.
  • Deteriorări cauzate de transport, utilizare, depozitare necorespunzătoare.
  • Întreținerea necorespunzătoare de către cumpărător atunci când produsul prezintă o contaminare externă sau internă puternică, rugină, depuneri, acumulări interne de fracțiuni contaminante.
  • Supraîncărcare, utilizare necorespunzătoare.
  • Semne de manipulare sau de modificare structurală de către persoane neautorizate

Garanția nu acoperă materialele și piesele considerate a fi consumate în timpul funcționării.


Produsele sunt întreținute de un centru de service dedicat, al cărui personal este instruit și are cunoștințe în domeniul tehnicilor de reparare și recondiționare pentru toate produsele vândute în magazinul cu amănuntul și în magazinul online. geek.md

Nu trimitem spam, dar vă informăm despre promoții foarte profitabile ;)